česká verze

english version

Ing. Stanislav Kužela

správce konkursní podstaty úpadce TIBA, a.s.

 

 

Informace o společnosti

Akciová společnost TIBA patřila k renomovaným výrobcům potištěných tkanin. Její produkce byla určena jak pro tuzemský trh, tak i na vývoz do celé řady zemí.


Více než 50-letá výrobní tradice úspěšně navazovala na téměř 250-ti letou královédvorskou tradici textilního tisku a ještě delší tradici cechů soukenických, tkalcovských a barvířských.


Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 43 K 27/2005-1634 ze dne 9. 2. 2007 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka TIBA, a.s., IČ: 48171468, Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9.
Správcem konkursní podstaty byl ustaven Ing. Stanislav Kužela.


nahoru.. © TIBA, a.s. 2007-2013, all rights reserved     |     webdesign & script David Sedláček